Adres parafii:
ul. Ogrodowa 2a
15-011 Białystok

telefon: 85-675-02-78
telefon: 513-052-672
fax: 85-654-57-14
e-mail: swietarodzina@archibial.pl
web: swietarodzina.net

Księża pracujący w parafii

Msze Święte

Niedziele: 07:00 08:30 10:00 11:30 16:30* 18:00

Dni powszednie: 07:00 07:00* 18:00

Parafia pw. Świętej Rodziny

Informacje o parafii

Liczba katolików: 5500

Do parafii należą:

ulice Białegostoku: Chmielna, Ciepła, Fabryczna (nieparzyste do 57, parzyste do 50), Jagienki, Jurowiecka, Kaszubska, Nowogródzka, Ogrodowa (nieparzyste do 7, parzyste do 4), Plac Wyzwolenia, Poleska (nieparzyste do 47, parzyste 42), Sienkiewicza (nieparzyste od 49 do końca), Wąska (nieparzyste do 25, parzyste do 6).

Rys historyczny:

Drewnianą kaplicę pw. Świętej Rodziny urządzono w 1947 r. w budynku mieszkalnym przy ul. Poleskiej, podarowanym Zgromadzeniu Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny przez osoby prywatne. W latach 1955-1975 posługę duszpasterską pełnił w niej ks. Michał Sopoćko. Od 1980 r. rozpoczęto prowadzenie ksiąg metrycznych, natomiast w 1982 r. bp Edward Kisiel erygował przy kaplicy parafię. Objęła ona swoim zasięgiem białostockie osiedla: Sienkiewicza i Białostoczek. Pierwszym proboszczem został ks. Zbigniew Krupski.
W 1990 r. bp Edward Kisiel wydał dekret o terytorialnym podziale parafii na dwie nowe jednostki: Miłosierdzia Bożego i Świętej Rodziny. Proboszczem parafii Świętej Rodziny w nowych granicach mianowano ks. Józefa Bielskiego. Rozpoczął on starania o budowę kościoła. W 1991 r. Urząd Miasta przydzielił plac pod budowę świątyni i plebanii przy zbiegu ulic Ogrodowej i Fabrycznej. W roku 1992 rozpoczęto wznoszenie plebanii, a w 1993 r. przystąpiono do budowy kościoła wg projektu inż. arch. Danuty Łukaszewicz. Jest to dwupoziomowa trójnawowa świątynia założona na rzucie podłużnym. Już w latach 90. XX w. ukończono kościół dolny. W 1998 r. kaplicę przy ul. Poleskiej parafia przekazała Zgromadzeniu Sióstr Jezusa Miłosiernego.
Kolejni proboszczowie prowadzili prace budowlane i wykończeniowe w kościele i na plebanii, uporządkowali też posesję kościelną.
W latach 2005-2011 nabożeństwa sprawowane były w górnym kościele, ukończonym w stanie surowym. Pod koniec roku 2011 parafia powróciła do kościoła dolnego, a w górnym podjęte zostały kompleksowe prace wykończeniowe.
30 kwietnia 2022 roku, Ksiądz Arcybiskup Józef Guzdek, Metropolita Białostocki, w obecności Księdza Arcybiskupa Edwarda Ozorowskiego i Księdza Biskupa Henryka Ciereszki, dokonał aktu poświęcenia górnego kościoła pw. Świętej Rodziny.Kaplice na terenie parafii:
Kaplica pw. św. Faustyny Kowalskiej i bł. Michała Sopoćki przy ul. Poleskiej 42
Kaplica pw. Świętej Rodziny na plebanii
Kaplica pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Szpitalu MSW przy ul. Fabrycznej 27
Kaplica pw. Jezusa Miłosiernego w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK przy ul. Sienkiewicza 79Domy zakonne na terenie parafii:
Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego, 15-114 Białystok, ul. Poleska 42, tel. 85-654-55-28