Adres parafii:
Tryczówka 1
Tryczówka
16-061 Juchnowiec

telefon: 604-557-740
e-mail: tryczowka@archibial.pl
web: https://tryczowka.pl

Księża pracujący w parafii

Msze Święte

Niedziele: 06:00* 09:00 10:00* 11:00

Dni powszednie: 07:00

Parafia pw. Niepokalanego Poczęcia NMP

Informacje o parafii

Do parafii należą:

miejscowości: Tryczówka, Bogdanki 0,5 km, Baranki 0,5 km, Czerewki 4 km, Dorożki 2 km, Klewinowo 5,5 km, Kożany 4 km, Pańki 3 km, Rostołty 4 km, Rzepniki 4 km, Wojszki 5 km, Zajączki 5 km, Złotniki 3 km.

Liczba katolików: 760
Rys historyczny:
Starania o utworzenie parafii w Tryczówce podjęli w 1921 r. mieszkańcy wsi należących do parafii w Surażu, Juchnowcu i Turośni Kościelnej, którzy ze względu na odległość mieli utrudniony dostęp do posługi duszpasterskiej. W 1924 r. powołano komitet budowy kościoła z proboszczem suraskim, ks. Bonifacym Oleszczukiem na czele. W 1925 r. komitet nabył drewnianą kaplicę z Czarnej Wsi i ustawił ją na zakupionym wcześniej placu. Zbudowano również plebanię. Parafię w Tryczówce erygował abp wileński Romuald Jałbrzykowski dokumentem wydanym w Wilnie 7 września 1928 r. (pervigiliis Nativitatis Beatae Mariae Virginis). Pierwszym proboszczem został ks. Stanisław Glakowski.
Budowę murowanej świątyni zainicjował w 1929 r. ks. proboszcz Alfons Borowski, a sfinansowali ofiarni parafianie. Projekt, nawiązujący do uproszczonych form romańskich, wykonał warszawski arch. Leonard Kario. Kościół wzniesiono z pustaków na rzucie prostokąta, jako salowy budynek z wieżą na osi, wysuniętą przed lico fasady. Po przeciwległej stronie zbudowano niższe od korpusu prezbiterium, ujęte dwiema zakrystiami. Korpus świątyni przykryto dwuspadowym dachem, a wieżę iglicowym dachem poderwanym. Dnia 6 lipca 1930 r. dziekan białostocki, ks. Aleksander Chodyko poświęcił kościół, a 18 października 1931 r. abp R. Jałbrzykowski uroczyście go konsekrował.
Podczas II wojny światowej kościół był dwukrotnie ostrzeliwany (w 1941 i 1944 r.). W latach 1949-1951 ks. Aleksander Grabowski wyposażył wnętrze kościoła, m.in. zbudował organy, które wykonała firma Zygmunta Kamińskiego z Warszawy. Po 1994 r. proboszcz, ks. Henryk Radziewicz razem z parafianami przeprowadził generalny remont świątyni. Wzmocniono wówczas fundamenty i ściany kościoła, budynek otynkowano, ocieplono wnętrze i wykonano jego nową aranżację.Kaplice na terenie parafii:

  • Kaplica we wsi Klewinowo 3,5 km od kościoła parafialnego pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia NMP. Zbudowana z cegły w 1907 r. w okresie wzmożonego tyfusu i pomoru bydła. Nabożeństwa są odprawiane w dniu św. Anny i w trzeci dzień Wielkanocy.
  • Kaplica półpubliczna w Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach, erygowana w 1995 r., z Najświętszym Sakramentem.