Adres parafii:
ul. Pułaskiego 94
15-338 Białystok

telefon: 85-745-38-45
telefon: 885-043-787
e-mail: sw.karol@archibial.pl
web: www.sw.karol.archibial.pl

Księża pracujący w parafii

Msze Święte

Niedziele: 07:00 08:30 10:00 12:00 18:00 19:30

Dni powszednie: 06:30 18:00

Parafia pw. św. Karola Boromeusza

Informacje o parafii

Liczba katolików: 6100Do parafii należą:

ulice Białegostoku: Cementowa, Dubois (2, 3), Ekologiczna, Handlowa, Hurtowa, św. Kingi, Krucza (5/1, 5/2, 6, 6a), Łodzińskiego, Magazynowa, Oboźna, Paderewskiego (od Rzymowskiego do torów kolejowych, 7), Przyrodnicza, Pułaskiego (47/1-156), Rzymowskiego (parzyste 4-40), Sejneńska, Składowa (parzyste 2-14), Starosielce, Ścianka, Transportowa, Wapienna, Zachodnia (9/1, parzyste 4-36), Zakątek, Żeromskiego (4).


Rys historyczny:


Parafia powstała na mocy dekretu abp. Stanisława Szymeckiego datowanego na 12 grudnia 1997 r. Pierwszym proboszczem mianowano ks. Mirosława Niebrzydowskiego. Nową placówkę duszpasterską wydzielono z parafii św. Stanisława Biskupa i NMP Matki Kościoła.
Tymczasową kaplicę, wzniesioną według projektu inż. arch. Michała Bałasza, poświęcił abp S. Szymecki 8 listopada 1998 r. i w niej koncentruje się życie liturgiczne wspólnoty parafialnej. Projekt kościoła wykonali w 1999 r. inż. arch. Michał Bałasz i inż. arch. Piotr Pytasz. Budowę rozpoczęto w 2001 r., a kamień węgielny, poświęcony przez papieża Benedykta XVI, wmurował 10 czerwca 2007 r. abp Edward Ozorowski.
Wznoszona na elipsoidalnym planie centralnym świątynia z kopułą nad nawą i wieżami nawiązuje do form renesansowo-barokowych z elementami zapożyczonymi z secesji.
W roku 2003 zbudowano plebanię, zaś w roku 2013 ukończono budowę murów kościoła i rozpoczęto pracę przy konstrukcjach dachowych kopuły i wież świątyni. Tak zaprojektowana i konsekwentnie realizowana budowla stanowi wotum wdzięczności Archidiecezji Białostockiej za lata pontyfikatu Ojca św. Jana Pawła II. Przekazano tu krzyż, zwany "papieskim", który peregrynował po parafiach archidiecezji podczas przygotowania do Wielkiego Jubileuszu Roku 2000.