Pełnione funkcje: Asystent kościelny Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Franciszka Blachnickiego w Białymstoku

Rok urodzenia: 1986

Data święceń: 2015-05-30

Aktualna nominacja:św. Faustyny Kowalskiej
Białystok

Pełniona funkcja: Wikariusz od 2018-08-25