Adres parafii:
Dobrzyniewo Kościelne 39
Dobrzyniewo
16-002

telefon: 85-719-75-39
e-mail: dobrzyniewo@archibial.pl
web: www.dobrzyniewo.archibial.pl

Księża pracujący w parafii

Msze Święte

Niedziele: 07:00 09:00 10:30 12:00 18:00

Dni powszednie: 06:30 07:00 18:00*

Parafia pw. Zwiastowania NMP
zobacz pełną mapę

Informacje o parafii

Liczba katolików: 3 500

Do parafii należą:

miejscowości: Dobrzyniewo Kościelne, Dobrzyniewo Duże 3 km, Dobrzyniewo Fabryczne 2  km, Bohdan 3 km, Jaworówka 5 km, Krynice 5 km, Leńce 4 km, Letniki 5 km, Nowe Aleksandrowo 2 km, Ogrodniki 1 km, Podleńce kol. 4 km, Ponikła 8  km.


Rys historyczny:
Parafia powstała w 1519 r. Jej założycielem i fundatorem pierwszego drewnianego kościoła był wojewoda wileński i kanclerz Wielkiego Księstwa Litewskiego, książę Mikołaj Radziwiłł. Około 1530 r. Radziwiłłowie przekazali królowi dobra knyszyńskie, do których należało ówczesne Dobrzyniewo Poświętne, zwane też Plebańskim. Tym samym parafia przeszła pod protektorat królewski.
Pierwotnie w Dobrzyniewie istniała świątynia drewniana konsekrowana w 1623 r. W 1901 r. parafianie rozpoczęli starania o budowę nowego kościoła - murowanego. Projekt sporządził znany na Białostocczyźnie architekt Romuald Lenczewski-Samotyja, mieszkający we wsi Leńce na terenie parafii dobrzyniewskiej. W latach 1905-1910 zbudowano eklektyczną, jednowieżową świątynię o układzie halowym. Została ona poświęcona 29 września 1910 r. Ze starego kościoła przeniesiono pięć bocznych ołtarzy. W nowej świątyni zawisły obrazy wileńskich malarzy: Józefa Bałzukiewicza i Łucji Bałzukiewiczówny. Kościół w 1947 r. konsekrował abp wileński Romuald Jałbrzykowski.
W latach 60. wykonano polichromię, a w okresie 1984-92, z inicjatywy ks. proboszcza Józefa Zubowskiego, został przeprowadzony generalny remont świątyni pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
W 2009 r. powiększono o 2,5 ha powierzchnię cmentarza grzebalnego oraz uporządkowano i odrestaurowano jego zabytkową część.
W kolejnych latach przeprowadzono szereg prac remontowych i konserwatorskich w samym kościele i jego otoczeniu. Odrestaurowano ołtarz główny, boczny i organy, zainstalowano nowe, dębowe ławki. Ponadto powiększono parking przy kościele. Alejki na cmentarzu grzebalnym i parkingu przykościelnym wyłożono materiałem utwardzającym.Cmentarze grzebalne:

  • Stary, nieczynny, 150 m od kościoła.
  • Nowy, 300 m od kościoła parafialnego, założony w 1926 r. o powierzchni 3 ha, powiększony w 1960 r. o 1,5 ha i w 2009 r. o kolejne 2,5 ha.