Pełnione funkcje: Kierownik Pieszych Pielgrzymek do Krypna

Rok urodzenia: 1978

Data święceń: 2009-06-06

Aktualna nominacja:Parafia pw. św. Jana Ap. i Ew.
Knyszyn; ul. Kościelna 3

Pełniona funkcja: Wikariusz od 2017-08-25