Adres parafii:
ul. Kościuszki 2
16-010 Wasilków

telefon: 85-718-54-41
e-mail: parafia@wasilkow.archibial.pl
web: https://wasilkow.archibial.pl/

Księża pracujący w parafii

Msze Święte

Niedziele: 07:00 09:00 11:00 18:00

Dni powszednie: 07:00 18:00

Parafia pw. NMP Matki Miłosierdzia

Informacje o parafii

Liczba katolików: 3100Do parafii należą:

ulice Wasilkowa: Bagienna, Białostocka do nr 102, Błękitna, Bociania, Ciemna, Chwalczewskiego, Czysta, Dolna, Dworna, Elektryczna, Gajna, Godlewskiego, Grodzieńska (do 48, 57), Jakimy, Jana Pawła II, Jurowiecka, Kolejowa, Kościuszki, Kościelna (nieparzyste 1-29, parzyste 2-12a), Kryńska, Kupiecka, Łazienna, Mickiewicza, Nadrzeczna, Nowa, Ogrodowa, Piasta, Plater, Pogodna, Przejazdowa, Przytorowa, Rynek Kilińskiego, Rzemieślnicza, Sienkiewicza, Słoneczna, Spożywcza, Staszica, Turzycowa, Witosa, Wojtachowska, Wołowicza, Wspólna, Wyszyńskiego, Zaułek, Zielona.


Rys historyczny:
Parafię powołał do życia bp Edward Kisiel 24 czerwca 1983 r., ustanawiając jej proboszczem ks. Antoniego Sasinowskiego.
Ponieważ dotychczasowa niewielka, jedyna dotąd w Wasilkowie i położona na uboczu świątynia parafialna pw. Przemienienia Pańskiego w okresie powojennym nie była już w stanie sprostać potrzebom duszpasterskim prężnie rozwijającego się podbiałostockiego miasteczka, ówczesny proboszcz wasilkowski, ks. Wacław Rabczyński, rozpoczął starania o budowę nowego kościoła. Odnośne pozwolenie na rozpoczęcie prac budowlanych władze państwowe wydały w 1956 r.
Murowaną świątynię według projektu inż. arch. Jerzego Zgliczyńskiego wzniesiono w latach 1958-1966 na miejscu wcześniejszej, którą w ramach represji po Powstaniu Styczniowym władze carskie rozebrały. Pracami budowlanymi kierował inż. Leon Żukowski. Powstał obiekt modernistyczny o układzie bazylikowym odwołujący się do wzorów świątyń starochrześcijańskich. Novum jest osobna kaplica chrzcielna w rotundzie połączonej z nawą.
Konsekracji kościoła dokonał 28 grudnia 1966 r. bp Adam Leon Sawicki. Świątyni nadano tytuł dotychczasowego kościoła parafialnego - Przemienienia Pańskiego, ale w 1995 r. zmieniono go, nadając wezwanie NMP Matki Miłosierdzia. W tym samym roku abp Stanisław Szymecki przekazał do nowej świątyni obraz Matki Bożej Miłosierdzia, który ozdabiał ołtarz papieski w czasie wizyty Jana Pawła II w Białymstoku w 1991 r.
Przy kościele znajduje się krzyż ustawiony w miejscu dawnej świątyni parafialnej, który przypomina i upamiętnia martyrologium wiernych parafii z lat 1863-1864, i z okresu represji popowstaniowych. Ważnym miejscem dokumentującym kościelne dzieje Wasilkowa jest Izba Pamięci dedykowana współtwórcy parafii i organizatorowi życia religijnego w Wasilkowie w okresie komunizmu, ks. Wacławowi Rabczyńskiemu. Poświęcił ją w 2013 r. abp Edward Ozorowski, Metropolita Białostocki - parafianin wasilkowski. W 2017 roku świątynia została wpisana do rejestru zabytków.Kaplice na terenie parafii:

  • Kaplica pw. Maryi Królowej Apostołów na plebanii.


Cmentarz grzebalny:
Wspólny z par. Przemienienia Pańskiego.