Pełnione funkcje: Archidiecezjalny referent do spraw powołań
Ojciec duchowny Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego

Rok urodzenia: 1958

Data święceń: 1985-06-19

Aktualna nominacja:Inne pw. Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne
Białystok; ul. Warszawska 46