Adres parafii:
ul. Czajkowskiego 2
Czarna Białostocka
16-020

telefon: 506-312-215
e-mail: swrodzinaczarna@archibial.pl
web: www.sw.rodzina.archibial.pl

Księża pracujący w parafii

Msze Święte

Niedziele: 08:00 10:00 11:30 18:00

Dni powszednie: 07:00 18:00

Parafia pw. Świętej Rodziny

Informacje o parafii

Liczba katolików: 2 600Do parafii należą:

ulice Czarnej Białostockiej: Akacjowa, Bromboszcza, Brzozowa, Brzozowy Mostek, Chabrowa, Chrobrego, Czajkowskiego, Dębowa, Dolna, Dreszera, Fabryczna (parzyste do 16), Gajowa, Gęsia, Grabowa, Jesionowa, Jodłowa, Kasztanowa, Klonowa, Kolejowa, Kościelna, Kościuszki, Krótka, Kwiatowa, Leszczynowa, Leśna, Marszałkowska, Mieszka, Młynowa, Modrzewiowa, Ochotnicza, Ogrodowa, Olchowa, Orzeszkowej, Parkowa, Piękna, Piłsudskiego (nieparzyste 1-23, parzyste 2-30), Podleśna, Różana, Skórzana, Sokólska, Szkolna, Świerkowa, Tartaczna, Traugutta (parzyste 2-18a, nieparzyste 1-7), Tulipanów, Wierzbowa, Wybickiego, Zielona.

miejscowości: Machnacz kol. 3,5 km.Rys historyczny:
Parafię erygował bp Henryk Gulbinowicz 4 marca 1974 r. Pierwszym proboszczem został ks. Henryk Glinko.
W roku 1946 r. w miejscowości Czarna Wieś Stacja (od 1962 r. - Czarna Białostocka) należącej do parafii w Czarnej Wsi Kościelnej urządzono z dawnego klubu-czytelni drewnianą kaplicę, w której nabożeństwa sprawowali duchowni z Czarnej Wsi Kościelnej. Od początku istnienia tu ośrodka duszpasterskiego, z racji na prężnie rozwijającą się osadę, podejmowano zabiegi o budowę kościoła, zwłaszcza po 1960 r., kiedy to w niewyjaśnionych okolicznościach spłonęła dotychczasowa kaplica, co nie bez podstaw dało asumpt do podejrzeń, że było to podpalenie spowodowane przez służby bezpieczeństwa wrogiego Kościołowi komunistycznego państwa, jakim była PRL. W tej sytuacji wierni z niedopalonych bali wystawili w tym samym miejscu prowizoryczną, niewielką kaplicę pw. Matki Boskiej Częstochowskiej.
Dopiero w 1973 r. władze wojewódzkie ujęły do planu budownictwa kościół w Czarnej Białostockiej. Stworzyło to warunki do utworzenia tu w roku następnym parafii. Projekt kościoła jest autorstwa inż. arch. Jerzego Tryburskiego. Budowa postępowała w tempie błyskawicznym. Rozpoczęto ją 5 kwietnia 1976 r., a już 3 grudnia świątynia była gotowa w stanie surowym. Wkrótce, bo 26 grudnia kościół został poświęcony. Prace wykończeniowe wraz z wyposażaniem wnętrza trwały praktycznie do 1983 r. Jest to obiekt postmodernistyczny utrzymany w stylistyce puszczańskiej. Obrazy w kościele są głównie dziełem Franciszka Szyłejki. Kaplice boczne: pogrzebowa - zawiera kolekcję cmentarnych podlaskich krzyży kowalskich, chrzcielna - fragment ornatu z wizerunkiem MB Ostrobramskiej, w przekonaniu wiernych cudem ocalały z pożaru kaplicy w 1960 r. Kondygnacja dolna kościoła pełni funkcję zaplecza duszpasterskiego. Po ukończeniu prac wykończeniowych świątynię konsekrował w 1983 r. bp Edward Kisiel.
Równolegle z budową kościoła wzniesiono plebanię i budynek gospodarczy, a w 1997 r. ukończono budowę domu katechetycznego.
W latach 2005-2008 proboszcz parafii, ks. Jerzy Bezubik przeprowadził prace remontowe elewacji plebanii oraz dokonał wymiany nagłośnienia w kościele. Następnie, w latach 2008-2013 wyremontowano kościół: wymieniono okna i pomalowano wnętrze świątyni. Ponadto położono izolację termiczną, pomalowano elewację i dach oraz dokonano izolacji fundamentów. W 2014 roku przeprowadzono generalny remont schodów kościoła, a także gruntowny remont plebanii polegający na wymianie instalacji grzewczej, malowaniu wnętrz oraz wymianie zużytego wyposażenia.Cmentarz grzebalny:
700 m od kościoła, założony w 1950 r., powierzchnia 2,03 ha.