Pełnione funkcje: Ojciec Duchowny Dekanatu Białystok Dojlidy

Rok urodzenia: 1970

Data święceń: 1996-06-01

Aktualna nominacja:Opatrzności Bożej
Michałowo

Pełniona funkcja: Proboszcz od 2015-01-18