Pełnione funkcje: Kapelan Katolickiego Ośrodek Wychowania i Terapii Uzależnień „Metanoia”

Rok urodzenia: 1970

Data święceń: 1996-06-01

Aktualna nominacja:Świętej Rodziny
Czarna Białostocka

Pełniona funkcja: Proboszcz od 2022-07-03