Adres parafii:
ul. Stołeczna 5
15-879 Białystok

Księża pracujący w parafii

Msze Święte

Niedziele:

Dni powszednie:

Informacje o parafii