Adres parafii:
ul. J. Piłsudskiego 52B
Supraśl
16-030

telefon: 85-718-30-37
e-mail: nmpkpsuprasl@archibial.pl
web: www.kpsuprasl.archibial.pl

Księża pracujący w parafii

Msze Święte

Niedziele: 09:00 11:00 18:00

Dni powszednie: 07:30* 18:00*

Parafia pw. NMP Królowej Polski

Informacje o parafii

Liczba katolików: 1800Do parafii należą:

ulice Supraśla: Białostocka, Brzozówka, Cegielna, Chodkiewicza, Dolna, Dublaka, Grzybowa, Konarskiego, Konopnickiej, Leśna, Lewitówka, Majowa, Nowa, Ogrodowa, OO. Bazylianów, Orla, Piłsudskiego (na odcinku od 3 Maja do końca w kierunku północnym), Podleśna, Podsupraśl, Sarnia, Sosnowa, Sowia, Spółdzielcza, Tartaczna, Wczasowa, Wiewiórcza, Wróbla, Wróblewskiego, Zacherta, Żurawia.
miejscowości: Jałówka 5 km, Kopna Góra 12 km, Krasne 3 km, Łaźnie 15 km, Międzyrzecze 15 km, Sokołda 10 km, Surażkowo 8 km, Woronicze 14 km, Zacisze 6 km, Zapieczki 2 km.


Rys historyczny:
Parafię erygował abp Wojciech Ziemba dekretem z 23 czerwca 2005 r. Wydzielono ją z terytorium parafii rzymskokatolickiej pw. Trójcy Świętej w Supraślu. Pierwszym proboszczem został ks. Wojciech Kraśnicki.
Na świątynię parafialną przeznaczono dawny zbór ewangelicki, ufundowany przez fabrykantów supraskich wyznania ewangelicko-augsburskiego i wyświęcony w 1885 r. W czasie II wojny światowej obiekt przestał pełnić funkcje kultowe. W latach 1940-1968 służył jako magazyn i uległ dewastacji. Próbowano go zaadaptować, m.in. na salę gimnastyczną, koncertową, punkt PTTK. W latach 1979-1986 przeprowadzono prace rewaloryzacyjne kościoła. W 1989 r. Konsystorz Ewangelicko-Augsburski w Warszawie odzyskał prawo własności do świątyni, którą w 1990 r. wykupiła Kuria Arcybiskupia w Białymstoku.
Świątynię wzniesiono w stylu eklektycznym z przewagą form neogotyckich. Została wyremontowana i dostosowana do potrzeb kultu katolickiego po erygowaniu nowej parafii.Kaplice na terenie parafii:
Kaplica grobowa Buchholtzów na cmentarzu, neogotycka z 1904 r.Cmentarz grzebalny:
O powierzchni 2 ha poprotestancki, jest własnością Kościoła od 27 maja 1998 r.