Pełnione funkcje: Dyrektor Caritas Archidiecezj Białostockiej

Rok urodzenia: 1973

Data święceń: 2000-06-01