Adres parafii:
ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego 5
Białystok
15-375

telefon: 85-742-66-68
e-mail: sw.anna.bialystok@gmail.com
web: anna.archibial.pl

Księża pracujący w parafii

Msze Święte

Niedziele: 07:00 09:00 10:30 12:00 18:00

Dni powszednie: 07:00 18:00

Parafia pw. św. Anny
zobacz pełną mapę

Informacje o parafii

Liczba katolików: 4 300Do parafii należą:

ulice Białegostoku: Angielska (nieparzyste 21/3-27, parzyste 28-32), Bema (nieparzyste (1-61), Chełmska, Kopernika 2, Lubelska, Łukowska, Mazowiecka, Ostrowiecka, Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego, Przechodnia, Szpitalna, Świętej Anny, Waszyngtona (22, 22a, 24, 25, 25a, 25b, 25c, 25d, 26, 26a, 32, 34, 36, 38), Wesoła, Wołodyjowskiego, Zwierzyniecka (nieparzyste 1-21/1), Żelazna.


Rys historyczny:


Parafia św. Anny została erygowana 26 lipca 2003 r. przez abp. Wojciecha Ziembę. Pierwszym proboszczem został mianowany ks. Józef Koszewnik. Nową placówkę duszpasterską wydzielono z parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (farnej).
Od połowy lat 90. XX w. ks. Antoni Lićwinko, proboszcz macierzystej parafii farnej zabiegał o budowę kaplicy na Osiedlu Tysiąclecia. On też 1 września 1996 r. po raz pierwszy odprawił Mszę św. dla osób chorych i starszych w klubie "Millenium" należącym do Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Odtąd sprawowano tam liturgię regularnie raz w miesiącu. Po utworzeniu parafii na tymczasową kaplicę zaadaptowano budynek po dawnym przedszkolu. Obiekt użyczyła parafii Rada Miasta uchwałą z 30 czerwca 2003 r. i tu zaczęto odprawiać Msze św. Adaptacji istniejącego już budynku do potrzeb kultu dokonano w oparciu o projekt inż. arch. Andrzeja Nowakowskiego. W 2004 r. do kaplicy dobudowano drugą nawę, a na piętrze urządzono mieszkania dla księży. W roku następnym dobudowano wieżyczkę według projektu inż. arch. Andrzeja Chwaliboga. Stopniowo przy ul. Mazowieckiej i Żelaznej wykupywano działki pod budowę kościoła.
Trwały też prace nad projektem architektoniczno-budowlanym świątyni. W związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego terenu, zmianie uległa też koncepcja usytuowania bryły kościoła. Spośród kilku projektów, do realizacji wybrano projekt autorstwa inż. arch. Grzegorza Kossakowskiego. Po uregulowaniu spraw związanych z wykupem ziemi rozpoczęto intensywne starania o pozwolenie na budowę świątyni. Trwały one do 6 sierpnia 2010 r., kiedy to Prezydent Miasta Białegostoku wydał decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę kościoła. Niezwłocznie, bo już 29 tego miesiąca abp Edward Ozorowski odprawił na gotowym do budowy placu pierwszą Mszę św. i dokonał aktu poświęcenia terenu pod budowę świątyni. Dnia 9 września 2010 r. wraz z pierwszym, symbolicznym wbiciem szpadla w ziemię przez proboszcza, ks. J. Koszewnika, rozpoczęto prace budowlane. Aktu poświęcenia i wmurowania kamienia węgielnego 19 czerwca 2011 r. dokonał podczas Mszy św. w murach wznoszonej świątyni abp E. Ozorowski. Jest to bazylikowa, jednowieżowa świątynia w swej architekturze nawiązująca do uproszczonego stylu neobarokowego. W ciągu trzech ostatnich lat doprowadzono budowę kościoła do stanu surowego zamkniętego. Wstawiono 39 aluminiowych okien, wykonano elewację nawy głównej oraz wieży, położono blachę tytanowo-cynową na całym dachu. Ponadto wykonano obróbki blacharskie i aluminiowe na wieży i rozpoczęto prace przy konstrukcji hełmu wieży oraz montażu stalowych schodów wewnętrznych na wieżę. Zaplanowano także instalację grzewczą wewnątrz świątyni.