Pełniona funkcja: Emeryt

Rok urodzenia: 1955

Data święceń: 1984-06-10