Zaproszenie do składania ofert w ramach postępowania nr 1/RPOWP/2019
na zakup usługi wykonania dokumentacji technicznej budowlanej termomodernizacji, przebudowy i rozbudowy Domu Księży Emerytów Archidiecezji Białostockiej


Archidiecezja Białostocka
ul. Kościelna 1
15-087 Białystok
tel.: 085 665 24 00, fax 085 665 24 31.
e-mail: ekonom@archibial.pl
http://www.archibial.pl

zaprasza do złożenia ofert na zakup usługi wykonania dokumentacji technicznej budowlanej termomodernizacji, przebudowy i rozbudowy Domu Księży Emerytów Archidiecezji Białostockiej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w specyfikacji stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) wraz z załącznikami jest możliwa do pobrania ze strony internetowej: http://www.archibial.pl oraz www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl

Wymagany graniczny termin realizacji zamówienia (maksymalny):
Wymagany termin realizacji zamówienia – 8 tygodni od daty podpisania umowy.

Białystok, dnia 24 lipca 2019 r.

Dokumenty do pobrania: