ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT w ramach postępowania nr 2/5.3RPOWP/2017 na:
realizację robót budowlanych w ramach projektu: „Przebudowa i termomodernizacja budynku dawnej szkoły podstawowej w Bogdankach celem otwarcia ośrodka rekolekcyjnego wraz z kaplicą”.

Dokumenty do pobrania:

Dokumentacja techniczna i przedmiary pod adresem: http://archibial.pl/przebudowa_i_termomodernizacja_budynku_dawnej_szkoly_podstawowej_w_bogdankach.zip