Zapraszamy do składania ofert w ramach postępowania nr 1/RPO/2017 polegającego na zakupie usługi WYKONANIA INSTALACJI KLIMATYZACYJNEJ w ramach projektu pn. „Ochrona i cyfrowe udostępnienie obiektów dziedzictwa kulturowego znajdujących się w zasobach Archiwum i Muzeum Archidiecezjalnego w Białymstoku”

Dokumentacja do pobrania: