Informacja o wyborze wykonawcy do postępowania nr 1/RPO/2016 na wykonanie prac polegających na zakupie usług polegających na kompleksowych pracach konserwatorsko-restauratorskich w ramach projektu pn. „Ochrona i cyfrowe udostępnienie obiektów dziedzictwa kulturowego znajdujących się w zasobach Archiwum i Muzeum Archidiecezjalnego w Białymstoku”.

informacja_o_wyborze_wykonawcy.pdf