PIERWSZE CZYTANIE

Iz 40, 1-5. 9-11

Przygotujcie drogę dla Pana

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

«Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud!» – mówi wasz Bóg. «Przemawiajcie do serca Jeruzalem i wołajcie do niego, że czas jego służby się skończył, że nieprawość jego odpokutowana, bo odebrało z ręki Pana karę w dwójnasób za wszystkie swe grzechy».

Głos się rozlega: «drogę Panu przygotujcie na pustyni, wyrównajcie na pustkowiu gościniec dla naszego Boga! Niech się podniosą wszystkie doliny, a wszystkie góry i pagórki obniżą; równiną niechaj się staną urwiska, a strome zbocza niziną. Wtedy się chwała Pańska objawi, razem ją każdy człowiek zobaczy, bo usta Pańskie to  powiedziały».

Wstąp na wysoką górę, zwiastunko dobrej nowiny na  Syjonie! Podnieś mocno twój głos, zwiastunko dobrej nowiny w Jeruzalem! Podnieś głos, nie bój się! Powiedz miastom judzkim: «oto wasz Bóg! oto Pan Bóg przychodzi z mocą i ramię Jego dzierży władzę. oto Jego nagroda z Nim idzie i przed Nim Jego zapłata. Podobnie jak pasterz pasie on swą trzodę, gromadzi ją swoim ramieniem, jagnięta nosi na swej piersi, owce karmiące prowadzi łagodnie».

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 85 (84), 9ab i 10. 11-12. 13-14 (R.: por. 8)

Refren: Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie.

Będę słuchał tego, co Pan Bóg mówi: *
oto ogłasza pokój ludowi i swoim wyznawcom.
Zaprawdę, bliskie jest Jego zbawienie †
dla tych, którzy Mu cześć oddają, *
i chwała zamieszka w naszej ziemi.

Refren.

Łaska i wierność spotkają się z sobą, *
ucałują się sprawiedliwość i pokój.
Wierność z ziemi wyrośnie, *
a sprawiedliwość spojrzy z nieba.

Refren.

Pan sam szczęściem obdarzy, *
a nasza ziemia wyda swój owoc.
Sprawiedliwość będzie kroczyć przed Nim, *
a śladami Jego kroków zbawienie.

Refren.


DRUGIE CZYTANIE

2 P 3, 8-14

Oczekujemy nowego nieba i nowej ziemi

Czytanie z Drugiego Listu Świętego Piotra Apostoła

Niech dla was, umiłowani, nie będzie tajne to jedno, że jeden dzień u Pana jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień. Nie zwleka Pan z wypełnieniem obietnicy – jak niektórzy są przekonani, że Pan zwleka – ale on jest cierpliwy w stosunku do was. Nie chce bowiem niektórych zgubić, ale wszystkich chce doprowadzić do nawrócenia. Jak złodziej zaś przyjdzie dzień Pański, w którym niebo z szumem przeminie, gwiazdy się w ogniu rozsypią, a ziemia i dzieła na niej zostaną odnalezione.

Skoro to wszystko w ten sposób ulegnie zagładzie, to  jakimi winniście być wy w świętym postępowaniu i pobożności, gdy oczekujecie i staracie się przyśpieszyć przyjście dnia Bożego, który sprawi, że niebo, płonąc, pójdzie na zagładę, a gwiazdy w ogniu się rozsypią. Oczekujemy jednak, według obietnicy, nowego nieba i nowej ziemi, w których zamieszka sprawiedliwość.

Dlatego, umiłowani, oczekując tego, starajcie się, aby on was znalazł bez plamy i skazy - w pokoju.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Łk 3, 4c. 6

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego;
wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA

Mk 1, 1-8

Prostujcie ścieżki dla Pana

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Początek Ewangelii Jezusa Chrystusa, Syna Bożego.

Jak jest napisane u proroka Izajasza: «Oto Ja posyłam wysłańca mego przed Tobą; on przygotuje drogę Twoją. Głos wołającego na  pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie dla Niego ścieżki», wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na  odpuszczenie grzechów. Ciągnęła do niego cała judzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając swoje grzechy.

Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a żywił się szarańczą i miodem leśnym. i tak głosił: «Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby schyliwszy się, rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, on zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym».

Oto słowo Pańskie.Medytacja nad Słowem

Misją wysłannika jest przygotować „drogę” Panu, uczynić prostymi „ścieżki” dla Niego. Ale czy rzeczywiście jest to misja tylko wysłannika? Czyż nie jest to nasze zadanie? Liczba mnoga wskazuje raczej na to, iż to my, słuchacze tej wypowiedzi, mamy przygotować drogę Panu i wyprostować ścieżki dla Niego.

O jaką „drogę” i jakie „ścieżki” tu chodzi? Sądzę, że duchowe, prowadzące do naszych serc. Chodzi o wyprostowanie naszego życia, o naprawienie tego, co jest złe, o nawrócenie się. Zadaniem wysłannika jest pomóc nam dokonać niejako rachunku sumienia pomocnego do nawrócenia.

Taki właśnie jest cel przyjścia i nauczania Jana: głosił chrzest nawrócenia celem odpuszczenia grzechów.

Jan powiada, że chrzci wodą, hydati, Jezus zaś będzie chrzcił en pneumati hagiō, „w Duchu Świętym”. Chrzest Jezusa zatem jest nie tylko obmyciem z grzechów, ale też zanurzeniem w Duchu Świętym, napełnieniem Jego mocą.

Chrzest Jana był tylko i wyłącznie zapowiedzią, symbolicznym obmyciem wodą jako preludium do właściwego chrztu, Jezusowego. On nie dawał oczyszczenia z grzechów, nie dawał też mocy Bożego Ducha do trwania w łączności w Bogiem, do przezwyciężania słabości i pokus.

Chrzest Janowy był środkiem wiodącym do właściwego celu – do uwierzenia w Jezusa i przyjęcia Jego Ducha, Ducha Świętego.

Dzięki Ci, Jezu, że otrzymałem Twój chrzest, Twoje obmycie. A jest ono nie tylko obmyciem z grzechów i w ten sposób pojednaniem z Tobą – co już samo w sobie jest niesamowitym darem – ale jest też darem Ducha Świętego, Twego Ducha, do życia zgodnego z Twoją wolą.

Proszę Cię o odnowienie we mnie mocy Twego Świętego Ducha.


ks. Wojciech Michniewicz
Blog autora: anaideia2.blogspot.com


Zamyślenia

"Początek Ewangelii Jezusa Chrystusa, Syna Bożego".

Zanim zdecyduję się na zakup książki – czytam wstęp. Jeśli jest zachęcający i spełnia moje oczekiwania, to jest dobry znak. Jest szansa, że dana pozycja trafi do mojego prywatnego księgozbioru. Zły wstęp zniechęca i książka wraca na półkę w księgarni.

Dobra Nowina o Synu Bożym też ma początek. Taki swoisty wstęp. Ma on na celu ukazać to, czego można się spodziewać w dalszej części. Mówiąc inaczej, to taka uwertura, która streszcza poszczególne rozdziały Ewangelii.

„Wstęp” do Ewangelii Marka mówi o szczególnym posłańcu. Jego zadaniem jest przygotowanie „terenu” pod działalność Mesjasza. Zanim przyjdzie ten, którego oczekuje Naród Wybrany, odbędą się rekolekcje. Głoszącym jest św. Jan Chrzciciel. Człowiek zintegrowany. Nauczyciel i świadek. Prorok, który z wielką mocą przygotowuje glebę ludzkich serc pod zasiew Słowa. Zanim Jezus słowami i czynami obwieści prawdę o Królestwie Boga, Jan ma za zadanie uwrażliwić ludzkie sumienia. Wzywa do pokuty i nawrócenia. Robi to w sposób bardzo prosty, ale głęboki: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie dla Niego ścieżki.

W internecie już od jakiegoś czasu krąży pewna grafika, na której można przeczytać: Pamiętajcie, na święta nie przychodzi do nas inspekcja sanitarna, tylko Dzieciątko Jezus – prosto do naszych serc. Czy twoje serce jest gotowe, aby Je przyjąć?

Co możesz uczynić, aby przygotować się na Narodziny Boga? Przestać komplikować. Powrócić do prostoty. W jaki sposób? Sięgać po Słowo Boże. Korzystać z adoracji Najświętszego Sakramentu. Przygotować się na spowiedź oraz wysłuchać Adwentowych Rekolekcji. Tam też będzie ktoś, kto niczym św. Jan Chrzciciel podpowie ci jak przygotować serce na Boże Narodzenie. Może warto wziąć kalendarz i już teraz zaznaczyć te dni, kiedy będziesz słuchał Bożego Słowa?

ks. Kamil Dąbrowski