Czytania na dzień 28.05.2016

PIERWSZE CZYTANIE   (Jud l7.20b-25)

Czytanie z  Listu św. Judy

Przypomnijcie sobie słowa, które były zapowiedziane przez apostołów Pana naszego Jezusa Chrystusa. Budując samych siebie, na fundamencie waszej najświętszej wiary, w Duchu Świętym się módlcie i w miłości Bożej strzeżcie samych siebie, oczekując miłosierdzia Pana naszego Jezusa Chrystusa, które wiedzie ku życiu wiecznemu. Dla jednych miejcie litość, dla tych, którzy mają wątpliwości: ratujcie ich, wyrywając z ognia, dla drugich zaś miejcie litość z obawą, mając w nienawiści nawet chiton zbrukany przez ciało. Temu zaś, który może was ustrzec od upadku i postawić nienagannymi i rozradowanymi wobec swej chwały, jedynemu Bogu, Zbawcy naszemu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, chwała, majestat, moc i władza przed wszystkimi wiekami i teraz, i na wszystkie wieki. Amen.PSALM RESPONSORYJNY   (Ps 63,2-6)

REFREN:   Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza.

Boże mój, Boże, szukam Ciebie
i pragnie Ciebie moja dusza.
Ciało moje tęskni za Tobą,
jak ziemia zeschła i łaknąca wody.

Oto wpatrują się w Ciebie w świątyni,
by ujrzeć Twą potęgą i chwałę.
Twoja łaska jest cenniejsza od życia,
więc sławić Cię będą moje wargi.

Będę Cię wielbił przez całe me życie
i wzniosę ręce w imię Twoje.
Moja dusza syci się obficie,
a usta Cię wielbią radosnymi wargami.ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Żywe jest słowo Boże i skuteczne, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca.


EWANGELIA   (Mk 11,27-33)

Słowa Ewangelii według św. Marka

Jezus wraz z uczniami przyszli znowu do Jerozolimy. Kiedy chodził po świątyni, przystąpili do Niego arcykapłani, uczeni w Piśmie i starsi i pytali Go: „Jakim prawem to czynisz? I kto Ci dał tę władzę, żeby to czynić?”. Jezus im odpowiedział: „Zadam wam jedno pytanie. Odpowiedzcie Mi na nie, a powiem wam, jakim prawem to czynię. Czy chrzest Janowy pochodził z nieba czy też od ludzi? Odpowiedzcie Mi”. Oni zastanawiali się między sobą: „Jeśli powiemy: «Z nieba», to nam zarzuci: «Dlaczego więc nie uwierzyliście mu?» Powiemy: «Od ludzi»”. Lecz bali się tłumu, ponieważ wszyscy uważali Jana rzeczywiście za proroka. Odpowiedzieli więc Jezusowi: „Nie wiemy”. Jezus im rzekł: „Więc i Ja nie powiem wam, jakim prawem to czynię”.Medytacja nad Słowem

Wsłuchując się z uwagę w słowa dzisiejszej Ewangelii, ktoś mógłby powiedzieć, że arcykapłani, uczeni w Piśmie i starsi ludu posiedli w stopniu perfekcyjnym tajniki dyplomacji. Nie odpowiadają bowiem wprost na pytanie Jezusa, zgodnie ze swoją wiedzą na ten temat, ale najpierw zastanawiają się, jaka odpowiedź będzie dla nich korzystniejsza. A ponieważ żadna nie wydaje się być satysfakcjonująca i bezpieczna, odpowiadają: „nie wiemy”. Nie interesuje ich mówienie prawdy i nie szukają jej w swoim życiu, natomiast troszczą się o własny status społeczny i dobro osobiste. W tym celu gotowi są nawet kłamać.

Taką dyplomację, która mija się z prawdą, Jezus nazywa zwyczajnie obłudą i hipokryzją.

Może warto postawić tu sobie pytanie, na ile ja jestem „dyplomatą”?


ks. Wojciech Michniewicz
Blog autora: anaideia2.blogspot.com

MASS-MEDIA
POD TWOJĄ OBRONĘ
RADIO I
DROGI MIŁOSIERDZI
KSIĘGARNIA ŚW. JERZEGO