Czytania na dzień 02.05.2016

PIERWSZE CZYTANIE   (Dz 16,11-15)

Czytanie z Dziejów Apostolskich


Odbiwszy od lądu w Troadzie popłynęliśmy wprost do Samotraki, a następnego dnia do Neapolu, a stąd do Filippi, głównego miasta tej części Macedonii, które jest [rzymską] kolonią. W tym mieście spędziliśmy kilka dni. W szabat wyszliśmy za bramę nad rzekę, gdzie - jak sądziliśmy - było miejsce modlitwy. I usiadłszy rozmawialiśmy z kobietami, które się zeszły. Przysłuchiwała się nam też pewna "bojąca się Boga" kobieta z miasta Tiatyry imieniem Lidia, która sprzedawała purpurę. Pan otworzył jej serce, tak że uważnie słuchała słów Pawła. Kiedy została ochrzczona razem ze swym domem, poprosiła nas: Jeżeli uważacie mnie za wierną Panu - powiedziała - to przyjdźcie do mego domu i zamieszkajcie w nim! I wymogła to na nas.


PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 149,1-6a.9b)

REFREN:Pan w ludzie swoim upodobał sobie

Śpiewajcie Panu pieśń nową;
głoście Jego chwałę w zgromadzeniu świętych.
Niech się Izrael cieszy swoim Stwórcą,
a synowie Syjonu radują się swym królem.

Niech imię Jego czczą tańcem,
niech grają Mu na bębnie i cytrze.
Bo Pan lud swój miłuje,
pokornych wieńczy zwycięstwem.

Niech się święci cieszą w chwale,
niech się weselą na łożach biesiadnych.
Chwała Boża niech będzie w ich ustach:
to jest chwałą wszystkich świętych Jego.ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ   (J 15,26b.27a)

Świadectwo o Mnie da Duch Prawdy i wy także świadczyć będziecie.
 

EWANGELIA    (J 15,26-16,4a)

Słowa Ewangelii według świętego Jana


Jezus powiedział do swoich uczniów: Gdy jednak przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku. To wam powiedziałem, abyście się nie załamali w wierze. Wyłączą was z synagogi. Owszem, nadchodzi godzina, w której każdy, kto was zabije, będzie sądził, że oddaje cześć Bogu. Będą tak czynić, bo nie poznali ani Ojca, ani Mnie. Ale powiedziałem wam o tych rzeczach, abyście, gdy nadejdzie ich godzina, pamiętali o nich, że Ja wam to powiedziałem.Medytacja nad Słowem

Duch Święty, Duch Prawdy, stanie się pocieszycielem wobec uczniów Jezusa, gdy zacznie się czas prześladowań. Będzie to trudny dla nich czas, bo nawet znajdą się tacy, którzy w imię Boga JHWH będą ich zabijać, sądząc, że przez to oddają Mu cześć. I nie są to wcale czcze przestrogi – tak przecież czynił Szaweł z Tarsu, dopóki nie poznał Jezusa, a przez Niego – Jego Ojca, prawdziwego Boga JHWH.

Jezus zapowiada już teraz, czyli wcześniej, ten czas prześladowań, aby – gdy on nadejdzie – Jego uczniowie nie załamali się w wierze, ale mieli w sobie tę ufną pewność, że Bóg nad wszystkim nadal panuje i nic nie wymknęło się spod Jego kontroli.

Bóg też panuje i nad naszym życiem. Tylko czy my tego chcemy?


ks. Wojciech Michniewicz
Blog autora: anaideia2.blogspot.com

MASS-MEDIA
POD TWOJĄ OBRONĘ
RADIO I
DROGI MIŁOSIERDZI
KSIĘGARNIA ŚW. JERZEGO