Czytania na dzień 29.11.2014

PIERWSZE CZYTANIE   (Ap 22,1-7)

Czytanie z Księgi Apokalipsy św. Jana

Anioł Pański ukazał mi rzekę wody życia, lśniącą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i Baranka. Pomiędzy rynkiem Miasta a rzeką, po obu brzegach, drzewo życia, rodzące dwanaście owoców - wydające swój owoc każdego miesiąca - a liście drzewa /służą/ do leczenia narodów. Nic godnego klątwy już /odtąd/ nie będzie. I będzie w nim tron Boga i Baranka, a słudzy Jego będą Mu cześć oddawali. I będą oglądać Jego oblicze, a imię Jego - na ich czołach. I /odtąd/ już nocy nie będzie. A nie potrzeba im światła lampy i światła słońca, bo Pan Bóg będzie świecił nad nimi i będą królować na wieki wieków. I rzekł mi: Te słowa wiarygodne są i prawdziwe, a Pan, Bóg duchów proroków, wysłał swojego anioła, by sługom swoim ukazać, co musi stać się niebawem. A oto niebawem przyjdę. Błogosławiony, kto strzeże słów proroctwa tej księgi.


PSALM RESPONSORYJNY   (Ps 95,1-7)

REFREN:   Marana tha! Przybądź, Panie Jezu!

Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu,
wznośmy okrzyki ku chwale Opoki naszego zbawienia,
stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem,
radośnie śpiewajmy Mu pieśni.

Bo Pan jest Bogiem wielkim,
wielkim królem nad wszystkimi bogami.
W Jego ręku głębiny ziemi, szczyty gór do Niego należą.
Jego własnością jest morze, które sam stworzył.
i ziemia, którą ulepiły Jego ręce.

Przyjdźcie, uwielbiajmy Go padając na twarze,
Zegnijmy kolana przed Panem, który nas stworzył.
Albowiem On jest naszym Bogiem,
a my ludem Jego pastwiska i owcami w Jego ręku.ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ     (Łk 21,36)

Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli stanąć przed Synem Człowieczym.


EWANGELIA   (Łk 21,34-36)

Słowa Ewangelii według św. Łukasza

Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przypadł na was znienacka, jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym.


Medytacja nad Słowem

Rok kościelny kończy się ponownym wezwaniem do czuwania: „uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek pijackiej rozwiązłości i przesadnych trosk doczesnych”.

„Ów dzień” dotknie bowiem wszystkich ludzi bez wyjątku, spadnie na nich „niczym potrzask”, tzn. przyjdzie nagle i niespodziewanie. Dlatego chrześcijanin jest wezwany do czuwania (dosłownie: „do spania na otwartej przestrzeni”), aby nie dać się zaskoczyć.

Z czuwaniem winna być połączona modlitwa, zanoszona do Boga „w każdym czasie”, a zatem chodzi o nieustanną świadomość Bożej obecności i opatrzności. Ulokowany w takim kontekście chrześcijanin nie musi się niczego obawiać.


ks. Wojciech Michniewicz
Blog autora: anaideia2.blogspot.com


MASS-MEDIA
POD TWOJĄ OBRONĘ
RADIO I
DROGI MIŁOSIERDZI
KSIĘGARNIA ŚW. JERZEGO