29. Piesza Pielgrzymka Mężczyzn do Krypna wyruszy z Białostockiej Katedry w sobotę 4 maja o godz. 8:00.

Hasłem tegorocznej pielgrzymki są słowa bł. ks. Jerzego Popiełuszki: „Zło dobrem zwyciężaj.”

Uwieńczeniem pątniczej wędrówki będzie uroczysta Msza św. celebrowana w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Krypnie o godz. 18.00 pod przewodnictwem bp. Henryka Ciereszki.

Zapisy organizowane są na trasie.