Dnia 1 marca 2024 roku w murach Uniwersytetu w Białymstoku w ramach obchodów 25-lecia Katedr Teologii Katolickiej i Prawosławnej odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Nauki teologiczne na uniwersytecie. XXV-lecie katedr teologii Uniwersytetu w Białymstoku”.

W naukowym programie spotkania przewidziane zostały wykłady: „Teologia jako nauka” – ks. prof. dr Roux René, Wydział Teologiczny w Lugano (Szwajcaria); „Teologia na uniwersytecie wczoraj i dziś” – ks. dr Tadeusz Kasabuła, Katedra Teologii Katolickiej UwB; „Szkolnictwo prawosławne w Rzeczpospolitej” – prof. dr hab. Antoni Mironowicz, Katedra Teologii Prawosławnej UwB.

Aktualni kierownicy katedr ks. dr hab. Andrzej Proniewski, prof. UwB (KTK) oraz ks. dr hab Marek Ławreszuk, prof. UwB (KTP) wezmą udział w dyskusji panelowej „Teraźniejszość i przyszłość nauk teologicznych na uniwersytetach” poprowadzonej przez prof. dr hab Krzysztofa Leśniewskiego z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Uwieńczeniem jubileuszowego spotkania będzie koncert zatytułowany „Spotkanie nowoczesności z tradycją- skrzypce elektryczne w nowej odsłonie” w wykonaniu Maestro Chives, który burzy schematy i łączy przeszłość z teraźniejszością.

W dniu 1 marca o w cerkwi katedralnej św. Mikołaja w Białymstoku oraz 3 marca w archikatedrze Wniebowzięcia NMP w Białymstoku zostaną odprawione jubileuszowe nabożeństwa, podczas których pracownicy katedr oraz środowisko akademickie, będą dziękować za minione 25 lat i prosić o Boże błogosławieństwo na kolejne lata.

Ten wyjątkowy jubileusz pod patronatem Jego Magnificencji Rektora UwB prof. dr hab. Roberta Ciborowskiego przy wsparciu Województwa Podlaskiego (Partner Strategiczny) jest ważnym momentem w historii Uniwersytetu oraz doskonałą okazją do promocji bogactwa kulturowego i ducha współpracy między tradycjami katolicką a prawosławną w regionie Podlaskim.

Utworzenie i 25-letnia działalność dwóch katedr teologicznych na Uniwersytecie w Białymstoku stanowi wyjątkowe w skali kraju zjawisko. Podkreśla ono wielokulturowość regionu oraz bogactwo intelektualne jego mieszkańców. Dzięki działalności obu katedr od ćwierćwiecza eksponuje się wielokonfesyjność i wielokulturowość regionu Podlaskiego w środowisku naukowym tak w kraju jak i poza jego granicami. Jubileusz 25-lecia Katedry Teologii Katolickiej oraz Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku wpisuje się mocno w kalendarz wydarzeń naukowych oraz kulturalnych całego regionu Podlaskiego.


PROGRAM

1 marca 2024 (piątek)

8.00 Boska Liturgia i molebien – cerkiew katedralna św. Mikołaja Cudotwórcy, ul. Lipowa 15

10.00 konferencja naukowa „Nauki teologiczne na uniwersytecie.XXV-lecie katedr teologii Uniwersytetu w Białymstoku”

Teologia jako nauka – ks. prof. dr Roux René, Wydział Teologiczny w Lugano

Teologia na uniwersytecie wczoraj i dziś – ks. dr Tadeusz Kasabuła, Katedra Teologii Katolickiej UwB

Szkolnictwo prawosławne w Rzeczpospolitej – prof. dr hab. Antoni Mironowicz, Katedra Teologii Prawosławnej UwB

• Teraźniejszość i przyszłość nauk teologicznych na uniwersytetach – dyskusja panelowa

Koncert jubileuszowy

Spotkanie nowoczesności z tradycją – skrzypce elektryczne w nowej odsłonie – Maestro Chives – Wydział Biologii UwB, ul. Ciołkowskiego 1J, sala 2060

3 marca 2024 (niedziela)

19.30 Msza Święta – Archikatedra Białostocka Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, Plac Jana Pawła II 1