Tegoroczna Piesza Pielgrzymka Kobiet do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Świętej Wody odbędzie się 20 maja, w sobotę poprzedzającą Dzień Matki.

Wyjście pielgrzymki będzie z białostockiej Archikatedry o godz. 14:00. Można również pielgrzymować indywidualnie i dołączyć przy Sanktuarium Matki Bożej w Świętej Wodzie.

Pielgrzymka zakończy się o godz. 18.00 Mszą św. w Sanktuarium w Świętej Wodzie.