Arcybiskup Metropolita Białostocki Józef Guzdek, wzywa wiernych do modlitwy za zmarłego papieża seniora Benedykta XVI. Modlitwa ta, niechaj będzie wyrazem wdzięczności Bogu za jego posługę w Kościele i dla Kościoła.

W uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, w niedzielę 1 stycznia 2023 r. o godz. 18.00 w archikatedrze białostockiej, Arcybiskup Metropolita będzie przewodniczyć Mszy św. za zmarłego papieża Benedykta XVI.