CMENTARZ FARNY (ul. Raginisa 8)

1 listopada
Msze św. w kaplicy na cmentarzu - godz. 9.00, 11.00, 17.00
2 listopada
Msze św. w kaplicy na cmentarzu - godz. 9.00, 11.00, 17.00
Po Mszy godz.11.00 procesje na cmentarzu (w starej i nowej części)

CMENTARZ NA ANTONIUKU - DAWNY ŚW. ROCHA (ul. Antoniuk Fabryczny 45)
1 listopada
Msze św. w kościele parafialnym na cmentarzu - godz. 7.30, 9.30, 11.30, 13.00, 18.00
O godz. 15.00 nieszpory żałobne, procesja na cmentarzu i Msza św.
2 listopada
Msze św. w kościele parafialnym na cmentarzu - godz. 7.30, 9.30, 11.30, 13.00, 18.00
O godz. 15.00 nieszpory żałobne, procesja na cmentarzu i Msza św.
3 listopada
Msze św. w kościele parafialnym na cmentarzu - godz. 7.00, 9.30 (za zmarłych pochowanych na cmentarzu) i 18.00

CMENTARZ MIEJSKI (ul. Wysockiego 63)
1 listopada
Msza św. na cmentarzu - godz. 12.00
Procesja na cmentarzu po Mszy św.
2 listopada
Msza św. na cmentarzu - godz. 12.00
Procesja na cmentarzu po Mszy św.

CMENTARZ W DOJLIDACH (ul. ks. Stanisława Suchowolca)
1 listopada
Procesja na cmentarzu - godz. 13.00
2 listopada
Procesja na cmentarzu - godz. 11.30
6 listopada
Msza św. żałobna na cmentarzu - godz. 15.00

CMENTARZ W PIECZURKACH (ul. Ofiar Majdanka)
1 listopada
Msze św. w kaplicy na cmentarzu - godz. 10.30, 12.00
Procesja na cmentarzu po Mszy św. o godz. 12.00
2 listopada
Msza św. w kaplicy na cmentarzu - godz. 15.00
Procesja na cmentarzu po Mszy św.

CMENTARZ W STAROSIELCACH - NOWY (ul. św. Andrzeja Boboli)
1 listopada
Po Mszy św. o godz. 11.00 i nieszporach żałobnych w kościele pw. św. Andrzeja Boboli procesja na cmentarz parafialny (około godz. 12.30)

CMENTARZ W STAROSIELCACH - STARY (ul. ks. Piotra Grzybowskiego)
1 listopada
Procesja na cmentarzu - godz. 12.00

CMENTARZ W KARAKULACH
1 listopada
Msze św. w kościele parafialnym - godz. 9.00, 11:00, 14.00
Procesja na cmentarzu miejskim po Mszy św. o godz. 11.00
Procesja na cmentarzu katolickim po Mszy św. o godz. 14.00
2 listopada
Msza św. w kościele parafialnym - godz. 9.00, 14.00
Procesja na cmentarzu katolickim po Mszy św. o godz. 14.00

CMENTARZ WOJSKOWY (ul. 11 listopada)
1 listopada
Msza św. na cmentarzu - godz. 9.30 w intencji poległych w obronie Ojczyzny