Tegoroczna Pielgrzymka z Krzyżami do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Świętej Wodzie odbędzie się w formie niezorganizowanej.

Zapraszamy do indywidualnego pielgrzymowania w sobotę 17 września br.

Spotkanie modlitewne pielgrzymów na błoniach św. Jana Pawła II w Świętej Wodzie rozpocznie się o godz. 14.00.

Msza św. dla pielgrzymów o godz. 15:00. Po niej droga krzyżową na Kalwarii i procesją na Górze Krzyży z krzyżami wotywnymi.