Krajowe Duszpasterstwo Służby Zdrowia organizuje w Polsce peregrynację relikwii bł. Hanny Chrzanowskiej, pielęgniarki i działaczki charytatywnej, beatyfikowanej w 2018 r.

W niedzielę, 11 września, relikwie Błogosławionej rozpoczną nawiedzenie naszej Archidiecezji od Archikatedry Białostockiej, a w kolejnych dniach nawiedzą szpitale, domy pomocy społecznej oraz hospicjum.

Zapraszamy środowisko medyczne oraz chorych do  wspólnej modlitwy".