Duszpasterstwo Rodzin Archidiecezji Białostockiej zaprasza wszystkie małżeństwa na  świętowanie rocznic małżeńskich. Odbędzie się ono w sobotę, 10  września o godz. 18:00 w Archikatedrze Białostockiej.

Małżonków prosimy by tradycyjnie przed Mszą Świętą ustawili się na  schodach przed Katedrą, skąd zostaną wprowadzeni do Bazyliki.

Zachęcamy do przyniesienia jednej róży, którą po zakończonej Eucharystii małżonkowie złożą przy Ołtarzu Matki Bożej jako znak zawierzenia siebie i swojej rodziny.