W dniach 11-17 września 2022 roku będziemy przeżywać w  Polsce XII Tydzień Wychowania. Jego hasłem są słowa z Ewangelii wg św. Jana: „Ja jestem drogą i  prawdą, i życiem” (J 14, 6). Towarzyszyć nam będzie postać św. Józefa Bilczewskiego, arcybiskupa Lwowa, wspaniałego duszpasterza, wielkiego patrioty i wychowawcy zatroskanego o dobro dzieci i młodzieży, którego setną rocznicę śmierci będziemy przeżywać 20 marca 2023 roku.

Zachęcamy do korzystania z materiałów katechetycznych i liturgicznych dostępnych na  stronie https://tydzienwychowania.pl/.

Zwyczajem lat ubiegłych, zapraszamy do  wspólnej modlitwy w intencji dzieła wychowania katolickiego dzieci i młodzieży. Uroczysta Msza święta koncelebrowana pod przewodnictwem  Arcybiskupa Józefa Guzdka, Metropolity Białostockiego, zostanie odprawiona w piątek 16 września 2022 roku o godz. 9.30 w białostockiej bazylice archikatedralnej.

Do wspólnej modlitwy zapraszamy wychowanków i uczniów katolickich przedszkoli, szkół i placówek opiekuńczo-wychowawczych naszej Archidiecezji, razem z dyrekcją, nauczycielami, wychowawcami i  rodzicami, a także wszystkich tych, którym leży na sercu sprawa katolickiego wychowania dzieci i młodzieży.