Tegoroczna Piesza Pielgrzymka Kobiet do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Świętej Wody będzie miała charakter indywidualny.

Pielgrzymka zakończy się o godz. 18.00 Mszą św. w Sanktuarium w Świętej Wodzie.