W czwartek (6 stycznia) ulicami Białegostoku przejdzie Orszak Trzech Króli. W tym roku przyjmie on formę spaceru rodzinnego, indywidualnego lub w małych grupach po wyznaczonej trasie przemarszu. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w grze miejskiej z nagrodami.

Orszak Trzech Króli jest inicjatywą lokalną i oddolną, organizowaną w Białymstoku przez ostatnie lata i zapisał się już w pamięci białostoczan. W latach ubiegłych, 6 stycznia każdego roku, przez ulice Miasta przechodził kilkutysięczny barwny pochód mieszkańców, który zatrzymywał się w wyznaczonych miejscach, gdzie przedstawiano sceny biblijne, związane ze Świętą Rodziną i wędrówką mędrców szukających Nowonarodzonego.

Ze względu na trwającą już prawie 2 lata pandemię tegoroczny orszak przyjmie bardziej otwartą formę – spaceru rodzinnego, indywidualnego lub w małych grupach po wyznaczonej trasie przemarszu. Spacer będzie okazją do pogłębionej refleksji, przeżywania w skupieniu tajemnicy Bożego Narodzenia, modlitwy i kolędowania. Dodatkowo podczas spaceru uczestnicy mogą wziąć udział w grze miejskiej polegającej na rozwiązaniu krzyżówki orszakowej. W miejscach dotychczasowych przystanków zostaną ustawione tablice opisujące sceny biblijne ze zdjęciami białostockich orszaków, na których będzie można znaleźć odpowiedzi do krzyżówki.

Karta do gry z krzyżówką, pytaniami i mapą dostępna jest do pobrania na stronie miasta www.bialystok.pl. Ustawione także zostaną standy, przy których będzie można wykonać pamiątkowe zdjęcie.

Spacer orszakowy dedykowany jest wszystkim mieszkańcom Białegostoku - dzieciom, rodzinom i młodzieży.