Tegoroczna pielgrzymka Seniorów do Sanktuarium Matki Bożej Różanostockiej odbędzie się w sobotę 9 października br. w formie indywidualnej.

Program:

9.30 – zgłaszanie grup pielgrzymkowych i zespołów artystycznych
10.00 – Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem Arcybiskupa Seniora Edwarda Ozorowskiego
11.30 – występy chórów i solistów
13.30 – różaniec – zawierzenie seniorów Matce Boskiej Różanostockiej