Pielgrzymka parlamentarzystów oraz pracowników Administracji Rządowej i Samorządowej Województwa Podlaskiego do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Świętej Wodzie odbędzie się w niedzielę, 12 września 2021 r.

Przebiegać będzie według następującego porządku:
godz. 11.00 - Modlitwa różańcowa,
godz. 12.00 - Msza Święta.

Dojazd do Świętej Wody we własnym zakresie. Zapraszamy do uczestnictwa.