23 sierpnia do Białegostoku przybędą Symbole Światowych Dni Młodzieży w ramach ogólnopolskiej peregrynacji. Symbole te w 2015 roku peregrynowały po całej naszej diecezji. 

Obecność Symboli w tym czasie poprzedza modlitwę i przygotowania do Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie, które odbędą się w 2023 roku. 

Symbole będą tylko jeden wieczór i noc z 23 na 24 sierpnia.
20:00 Przywitanie Symboli i modlitwa przed Krzyżem i Ikoną Matki Bożej
21:00 Eucharystia
22:00-2:00 Czuwanie w grupach i indywidualne
6:00 - Wspólne Czuwanie
7:00 Pożegnanie Symboli

Do modlitwy zapraszamy wszystkich wiernych, w sposób szczególnie ludzi młodych. Jednocześnie prosimy o modlitwę za młodzież naszej Archidiecezji, by owoce peregrynacji przełożyły się na przebudzenie życia duchowego wśród ludzi młodych.