Piesza Pielgrzymka Kobiet do Świętej Wody w dniu 22 maja 2021 r., z racji na obostrzenia epidemiologiczne nie odbędzie się w formie zorganizowanej. 

Zapraszamy do uczestnictwa we Mszy św. w sanktuarium, która zostanie odprawiona dla osób pielgrzymujących indywidualnie o godz. 18.00.