Pielgrzymka parlamentarzystów oraz pracowników Administracji Rządowej i Samorządowej Województwa Podlaskiego do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Świętej Wodzie odbędzie się w niedzielę, 13 września 2020 roku.

Przebiegać będzie według następującego porządku:

godz. 11.00 - Modlitwa różańcowa,

godz. 12.00 - Msza Święta pod przewodnictwem Biskupa Henryka Ciereszki.

Dojazd do Świętej Wody we własnym zakresie.

Zapraszamy do uczestnictwa.