W piątek 31 maja br. o godz. 18.00 w Archikatedrze Białostockiej, 3 alumnów Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku otrzyma święcenia diakonatu.

Natomiast w sobotę, 1 czerwca br. o godz. 15.00 w Archikatedrze Białostockiej, 7 diakonów przyjmie święcenia prezbiteratu.

Święceń diakonatu i prezbiteratu udzieli Metropolita Białostocki Arcybiskup Tadeusz Wojda.