Tegoroczna Piesza Pielgrzymka Kobiet do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Świętej Wody wyruszy w sobotę 25 maja br. o godz. 14.00 spod białostockiej katedry.

Pielgrzymka zakończy się o godz. 18.00 Mszą św. w Sanktuarium w Świętej Wodzie.