Arcybiskup Metropolita Białostocki oraz Zespół ds. Formacji Duchowieństwa zapraszają duszpasterzy i katechetów na Zjazd Paschalny, który odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2019 r. o godz. 10.00 w Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnym Archidiecezji Białostockiej przy ul. Kościelnej 1A.

Tegoroczny Zjazd, organizowany przez wspomniany Zespół i Międzywydziałową Katedrę Teologii Katolickiej UwB poświęcony będzie bolesnemu doświadczeniu Kościoła dzisiaj, jakim jest męczeństwo chrześcijan oraz kultowi męczenników naszej archidiecezji.


W Programie Zjazdu wykłady:

Męczeństwo współczesnych chrześcijan
– Ks. Rafał Cyfka, Pomoc Kościołowi w Potrzebie, Dyrektor Biura Regionalnego w Krakowie

Błogosławieni męczennicy archidiecezji wileńskiej i białostockiej
– Ks. Tadeusz Krahel