W piątek 25 maja br. o godz. 16.00 w Archikatedrze Białostockiej, 7 alumnów Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku otrzyma święcenia diakonatu.

Natomiast w sobotę, 26 maja br. o godz. 11.00 w Archikatedrze Białostockiej, 6 diakonów przyjmie święcenia prezbiteratu.

Święceń diakonatu i prezbiteratu udzieli Metropolita Białostocki Arcybiskup Tadeusz Wojda.