Majestatyczne drzewo, pełne mądrości i światła, dosięga nieba. Znak głębokiej witalności i nadziei, ukazuje krzyż Chrystusa. Niesie Eucharystię, która jaśnieje jak słońce. Gałęzie rozpostarte jak ręce lub skrzydła, jednocześnie symbolizują Ducha Świętego.

Lud Boże nie jest statyczny: jest w ruchu, w bezpośrednim odniesieniu do etymologii słowa Synod, które oznacza „wędrować razem”. Osoby są zjednoczone poprzez wspólną dynamikę, którą to drzewo Życia w nich oddycha, a od niego rozpoczynają swoje wędrowanie.

Te 15 postaci symbolizują całą naszą ludzkość w jej różnorodności sytuacji życiowych, pokoleń i początków. Te wymiar jest wzmocniony wielością błyszczących kolorów, które same w sobie są znakami radości. Nie ma hierarchii tych osób i wszystkie są na pierwszym planie: młodzi, starsi, mężczyźni, kobiety, nastoletni, dzieci, świeccy, zakonnicy, rodzice, pary, samotni, zdrowi, niepełnosprawni; biskup i siostra zakonna nie są przed nimi, lecz pomiędzy nimi. W sposób naturalny dzieci i zaraz po nich nastoletni otwierają wędrówkę, według słów Jezusa z Ewangelii: „Wychwalam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom” (Mt 11,25).

Napis poziomy poniżej: Ku Kościołowi Synodalnemu: komunia, uczestnictwo, misja” biegnie z lewej do prawej w kierunku marszu, podkreślając go i wzmacniają, by zakończyć tytułem „Synod 2021-2023”: najwyższym punktem, który wszystko scala.