Konsultacje na poziomie diecezjalnym odbywają się na trzy zasadnicze sposoby:

1. Za pomocą parafialnych/międzyparafialnych koordynatorów (struktury parafialne)

  • wybierani np. przez proboszcza i radę duszpasterską za obustronną zgodą lub za sugestią rady lub za sugestią/zgodą kilku osób świeckich, gdy w parafii nie ma rady duszpasterskiej
  • koordynują pracę grup konsultacyjnych w parafiach podejmujących jeden lub kilka wybranych tematów
  • priorytetem ich działania jest wypracowanie przestrzeni spotkania i wzajemnego słuchania różnych grup parafian, także osób niepraktykujących, a przynajmniej jednej takiej grupy
  • nadzorowanie konsultacji i syntez w grupach
  • opracowanie ogólnej syntezy parafialnej

  2. Za pomocą koordynatorów grup tematycznych (poza strukturami parafialnymi)

  • wybierani przez diecezjalny zespół synodalny lub przez zatwierdzenie tego zespołu
  • koordynują pracę grup podejmujących jeden lub kilka wybranych tematów
  • priorytetem ich działania jest wypracowanie przestrzeni spotkania i wzajemnego słuchania różnych grup społecznych, ochrzczonych i nieochrzczonych, wspólnot kościelnych i środowisk całkowicie z Kościołem niezwiązanych; starając się także o takie przestrzenie spotkania, w których rozmawiać ze sobą będą osoby lub środowiska ideowo dla siebie odległe
  •  przeprowadzenie konsultacji w grupie tematycznej i opracowanie syntezy

  3. Za pomocą kontaktu osobistego

  • indywidualna odpowiedź na jeden lub kilka wybranych tematów


  Narzędzia konsultacyjne:

  1. Ogólnopolska platforma internetowa

  • zawiera ogólne informacje o synodzie oraz informuje o realizacji etapów synodu
  • zawiera informacje praktyczne jak pracować w grupach parafialnych i tematycznych (teksty, tutoriale, dobre przykłady z innych Kościołów lokalnych itp.)
  • ewentualnie zawiera wersje/zakładki diecezjalne, na których dokonuje się rejestracji koordynatorów lub
  • jedynie do stron diecezjalnych odsyła


  2. Diecezjalny adres internetowy i tradycyjny adres pocztowy

  • służy najprostszej konsultacji osób indywidualnych


  Etapy konsultacyjne:

  1. Wybór osoby kontaktowej z KEP i zespołu diecezjalnego
  2. Wybór koordynatorów parafialnych i grup tematycznych
  3. Konsultacje i syntezy w grupach parafialnych, parafiach i grupach tematycznych
  4. Opublikowanie syntez grup parafialnych na parafialnych stronach internetowych
  5. Opublikowanie syntez parafialnych i syntezy diecezjalnej na platformie internetowej
  6. Synteza i publikacja KEP
  7. Podtrzymywanie działań grup parafialnych i tematycznych do czasu zakończenia synodu