Dom zakonny Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny przy ul. Stołecznej w Białymstoku powstał za zgodą bp. Romualda Jałbrzykowskiego w 1936 r. Została tu założona kaplica pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego, której otwarcie nastąpiło rok później. W tym domu zamieszkała i spędziła ostatnie lata życia Matka Bolesława Lament. W 1987 r. wybudowano murowany dom zakonny i kaplicę. W 1991 r., po beatyfikacji s. Bolesławy Lament, dokonanej przez Jana Pawła II w Białymstoku, w kaplicy umieszczono sarkofag z relikwiami Błogosławionej. Na wewnętrznej ścianie kaplicy widnieje tablica upamiętniająca miejsce przechowywania szczątków bł. ks. Jerzego Popiełuszki, które, zostały 22 maja 1986 r. wmurowane w ścianę budowanej wówczas świątyni, ze względu na ówczesną sytuację polityczną, w tajemnicy, w zalakowanej skrzynce z oryginałem dokumentu zawierającym zaprzysiężone zeznania o ich autentyczności. Od 1991 r. Sanktuarium jest licznie odwiedzane przez pielgrzymów i turystów.