Adres parafii:
Kościelna 9A
Szudziałowo
16-113

telefon: 85-722-14-21
e-mail: szudzialowo@archibial.pl

Księża pracujący w parafii

Msze Święte

Niedziele: 09:00 10:30* 12:00

Dni powszednie: 07:30

Parafia pw. św. Wincentego Ferreriusza i św. Bartłomieja Apostoła

Informacje o parafii

Liczba katolików: 1000

Do parafii należą:

miejscowości: Szudziałowo, Biały Ług 3 km, Boratyńszczyzna 5 km, Chmielewszczyzna 7 km, Jeziorek 7 km, Klin kol. 8 km, Nowinka 2 km, Ostrówek 4 km, Ostrów Północny 3 km, Pierożki 6 km, Poczopek 5 km, Podłaźnisko 10 km, Rowek 6 km, Słójka kol. 3 km, Słójka Borowszczyzna 6 km, Sukowicze 3 km, Szczęsnowicze 6 km, Suchynicze 7 km, Talkowszczyzna 6 km, Trzciano Nowe 11 km, Wierzchlesie 9 km.


Rys historyczny:

Król Zygmunt III Waza fundując w 1592 r. parafię w Sokółce nakazał proboszczowi sokólskiemu zbudować "kaplicę albo kościół" w Słoi i w Pohanicy. Zalecenie to powtórzył w dokumencie powiększającym uposażenie kościoła sokólskiego w 1601 r. Zapewne około tego roku zbudowano drewniany kościół, tyle że nie w Słoi, lecz w Szudziałowie. Był on filią parafii w Sokółce. W 1688 r. wzniesiono nowy kościół, również drewniany, i kolejny w 1817 r. Po Powstaniu Styczniowym władze carskie w 1866 r. zlikwidowały parafię. Kościół zamieniono na cerkiew prawosławną. Wtedy podzielono także terytorium parafii, przyłączając jej północną część do Sokółki, a południową do Krynek.
Parafię wskrzeszono dopiero w 1906 r. i w następnym roku wzniesiono drewniany kościół. Do jego budowy wykorzystano materiał ze starego, nieczynnego już kościoła w Korycinie.
W latach 1935-37, dzięki staraniom proboszcza, ks. Ignacego Troski, zbudowano nowy kościół, murowany. Zakupiona cegła pochodziła z ruin szudziałowskiej cerkwi prawosławnej. Projekt świątyni sporządzili architekci C. Ostachiewicz i Jan Szyller. Świątynię poświęcił w 1938 r. dziekan sokólski, ks. Alfons Zienkiewicz W 1953 r. w oddalonej od Szudziałowa o 9 km wsi Wierzchlesie zbudowano kościół pomocniczy pw. św. Jana Chrzciciela i Matki Boskiej Anielskiej.

Kościół pomocniczy:
w Wierzchlesiu 10 km, zbudowany w 1953 r. przez ks. Michała Dalinkiewicza i w tymże roku poświęcony przez dziekana sokólskiego ks. Józefa Marcinkiewicza. Kościół jest pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela i Matki Boskiej Anielskiej - odpusty w niedziele po tych uroczystościach.

Cmentarz grzebalny:
700 m od kościoła parafialnego, założony w 1906 r., pow. 1,5 ha.