Adres parafii:
Podlipki 1
Podlipki
16-120 Krynki

telefon: 85-722-80-16

Księża pracujący w parafii

Msze Święte

Niedziele: 10:00

Dni powszednie:

Parafia pw. MB Miłosierdzia

Informacje o parafii

Cmentarz grzebalny:


Liczba katolików: 120

Do parafii należą:

miejscowości: Podlipki, Borki 11 km, Borsukowizna 1 km, Górany 1 km, Grzybowszczyzna Nowa 5 km, Grzybowszczyzna Stara 4 km, Leszczany 6 km, Lipowy Most 9 km, Nietupa 7 km, Ostrów Nowy 4 km, Sosnowik 6 km, Szaciły 8 km, Świdziałówka 1 km.


Rys historyczny:

Ośrodek duszpasterski we wsi Podlipki powstał z inicjatywy mieszkańców okolicznych wsi przy aprobacie dziekana dekanatu Krynki, ks. Stanisława Mikulskiego, który 16 listopada 1947 r. poświęcił drewniany, adaptowany z dotychczasowej stodoły, kościółek stojący na ziemi, którą przekazała Kościołowi katolickiemu Franciszka Radziewicz, mieszkanka Podlipek.
W 1951 r. wyakcentowany sakralny charakter obiektu poprzez dobudowanie dwóch zakrystii, prezbiterium, ołtarza głównego i kruchty. Tak rozbudowaną świątynię dnia 16 lipca 1951 r., z polecenia abp. Romualda Jałbrzykowskiego, poświęcił ks. Adam Abramowicz. W 1958 r., w okresie pracy w Podlipkach ks. Mariana Malickiego zbudowano drewnianą plebanię. Duże zasługi dla tego ośrodka duszpasterskiego i kościoła położył ks. Edward Sepko, który duszpasterzował w latach 1971-1978. Zanim utworzono tu parafię, przez szereg lat placówka duszpasterska w Podlipkach funkcjonowała jako samodzielny wikariat z własnym cmentarzem grzebalnym.
Parafię erygował abp Stanisław Szymecki 20 maja 1994 r. Wydzielono ją z parafii Krynki i Szudziałowo. Pierwszym proboszczem został dotychczasowy wikariusz parafii Szudziałowo, ks. Jerzy Szyryngo.
Proboszcz, ks. Bronisław Wonsowski, przy wydatnej pomocy parafian wzniósł nową plebanię, gdyż dotychczasową w roku 2007 strawił pożar. W latach 2011-2014 otoczono cmentarz nowym ogrodzeniem, częściowo wykonanym z kamienia polnego.

Kaplice na terenie parafii:
W Szaciłach. Msze św. latem o godz. 11.30.

Cmentarz grzebalny:
100 m od kościoła, założony w 1955 r., pow. 0,51 ha.