Adres parafii:
Minkowce 73
Minkowce
16-113 Szudziałowo

telefon: 609-791-757
e-mail: minkowce@archibial.pl

Księża pracujący w parafii

Msze Święte

Niedziele: 08:00 10:00 12:00*

Dni powszednie: 07:00*

Parafia pw. NMP Pośredniczki Łask i św. Agaty

Informacje o parafii

Liczba katolików: 430

Do parafii należą:

miejscowości: Minkowce, Babiki 5 km, Miszkieniki 4 km, Usnarz Górny 8 km, Wojnowce 5 km, Zubrzyca Wielka 4 km, Zubrzyca Mała 1 km.


Rys historyczny:

Parafię erygował 8 maja 1975 r. bp Henryk Gulbinowicz. Pierwszym proboszczem został ks. Józef Skuza. Parafia powstała z tej części terytorium parafii Odelsk, która po II wojnie światowej znalazła się po stronie polskiej. Ponieważ sąsiednie funkcjonujące i osiągalne dla wiernych ośrodki duszpasterskie znajdowały się w dużej odległości, co mocno utrudniało im udział w normalnym życiu sakramentalnym, z inicjatywy ks. Michała Dalinkiewicza, proboszcza parafii w Szudziałowie, zbudowano w 1951 r. drewniany kościół we wsi Minkowce. Aktu jego poświęcenia dokonał 17 czerwca 1951 r. dziekan sokólski, ks. Józef Marcinkiewicz. Zanim powstała tu parafia, celem obsługi duszpasterskiej ludności okolicznych wsi mianowano przy nowo wzniesionej świątyni odrębnego duszpasterza. Z biegiem lat kolejni administratorzy i proboszczowie przy wydatnej pomocy parafian przeprowadzali konieczne remonty, zagospodarowywali otoczenie kościoła, modernizowali i upiększali jego wnętrze.

Kaplice na terenie parafii:
W Usnarzu Górnym.

Cmentarz grzebalny:
400 m od kościoła parafialnego, założony w 1954 r., powiększony i ogrodzony w 1992 r., pow. 1,4 ha.