Adres parafii:
Łubianka 22
Łubianka
16-130 Janów

telefon: 85-721-50-29
e-mail: lubianka@archibial.pl

Księża pracujący w parafii

Msze Święte

Niedziele: 09:00 11:00

Dni powszednie: 07:00*

Parafia pw. św. Józefa Rzemieślnika i św. Faustyny Kowalskiej

Informacje o parafii

Liczba katolików: 650Do parafii należą:

miejscowości: Łubianka, Brzozowe Błoto 1 km, Białousy 1,5 km, Kwasówka 1 km, Ostrynka 3,5 km, Podłubianka 2 km, Sitkowo 2 km, Soroczy Mostek 2 km.


Rys historyczny:


Starania o własną parafię mieszkańcy Łubianki i okolicznych miejscowości, należący do parafii janowskiej, podjęli już w latach 50. XX w. W 1952 r. z inicjatywy proboszcza z Janowa, ks. Jana Lewkowicza, przystosowali do funkcji liturgicznych drewniany dom Antoniego Chorążego. Dnia 8 września 1952 r. ks. J. Lewkowicz poświęcił budynek i odprawił pierwsze nabożeństwo.
Po ustaleniu lokalizacji przyszłego kościoła, w 1958 r. kaplicę przeniesiono do centralnej części wsi. Od 1959 r. w nowo wzniesionej plebanii w Łubiance zamieszkał na stałe wikariusz janowski, ks. Władysław Dryglak. W 1973 r. założono cmentarz grzebalny i zezwolono na prowadzenie ksiąg metrycznych.
Parafię erygował bp Edward Kisiel dekretem z 3 kwietnia 1978 r., a pierwszym proboszczem mianował ks. Kazimierza Karpienię. W latach 1981-1982 ks. Zygmunt Gniedziejko rozbudował kościół.


Cmentarz grzebalny:
600 m od kościoła, założony w 1972 r., pow. 0,9 ha.