Adres parafii:

Jatwieź Duża
16-150 Suchowola

telefon: 85-712-42-96
e-mail: jatwiez@archibial.pl

Księża pracujący w parafii

Msze Święte

Niedziele: 07:00* 09:00 11:30*

Dni powszednie: 07:00

Parafia pw. MB Pocieszenia

Informacje o parafii

Liczba katolików: 510

Do parafii należą:
miejscowości: Jatwieź Duża, Dzięciołowo 3 km, Jatwieź Mała 2 km.

Rys historyczny:
Parafia w Jatwiezi Dużej zaistniała na mocy dekretu erekcyjnego wydanego przez abp. Romualda Jałbrzykowskiego 31 maja 1948 r. Wydzielono ją z parafii w Dolistowie. Jej pierwszym proboszczem został ks. Antoni Świll.
Budowę kościoła w Jatwiezi Dużej rozpoczęto w 1945 r. Pracami kierował ks. Adam Bakura, wikariusz parafii Dolistowo. W 1946 r. mieszkańcy Jatwiezi Dużej i Jatwiezi Małej ofiarowali ok. 10 ha ziemi z przeznaczeniem na budowę świątyni i na beneficjum kościelne. Pierwszym stałym duszpasterzem w Jatwiezi był ks. Antoni Świll, który, zanim powstała tu parafia, pełnił urząd rektora kościoła. Przy ogromnym wsparciu parafian ukończył on budowę świątyni w swym stylu architektonicznym nawiązującej do klasycyzmu, ponadto zbudował plebanię i obstalował budynki gospodarcze.
W latach 1961-1965 ówczesny proboszcz, ks. Wincenty Grzybowski, przeprowadził kapitalny remont kościoła, dobudował w fasadzie dwie nawiązujące w stylu do minaretów wieże. Nadał też świątyni zupełnie nowy wystrój wnętrza. W roku 2003 z inicjatywy ks. Wiesława Reicha przeprowadzono gruntowny remont dachu kościoła, który został pokryty blachą. Odnowiono również elewację świątyni. W 2004 r. nieopodal kościoła wzniesiono stalową dzwonnicę, zaś w roku 2009 wybudowano nowy parkan z kamienia polnego.
W 2010 r. wykonano projekt modernizacji otoczenia świątyni. Do 2014 r. wykonano aleję wiodącą do kościoła, zbudowano parking, sporządzono drogę procesyjną wokół świątyni i wymieniono konstrukcję schodów do kościoła.

Kaplice na terenie parafii:
Pod wezwaniem św. Floriana w Dzięciołowie (3 km). Zbudowana z kamienia przez Szweda Todwena jako wotum za ocalenie życia w latach 1830-1835. Po 1863 r. kaplica została odrestaurowana.

Cmentarz grzebalny:
Przy kościele parafialnym, założony w 1947 r., pow. 1,5 ha.