Adres parafii:
ul. Kościelna 1
19-122 Jasionówka

telefon: 85-716-00-29
e-mail: jasionowka@archibial.pl
web: jasionowka.archibial.pl

Księża pracujący w parafii

Msze Święte

Niedziele: 08:00 09:30 11:30 18:00

Dni powszednie: 07:00 18:00*

Parafia pw. Świętej Trójcy

Informacje o parafii

Liczba katolików: 2000

Do parafii należą:

miejscowości: Jasionówka, Chobotki 6 km, Jasionóweczka 1 km, Kamionka 4 km, Kąty 4 km, Koziniec 4 km, Krzywa 7 km, Krasne Folwarczne 7 km, Krasne Małe 8 km, Krasne Stare 8 km, Kujbiedy 2 km, Łękobudy 8 km, Marylant 2 km, Milewskie 5 km, Pawelce 1 km, Słomianka 2 km.


Rys historyczny:

Fundatorami parafii byli bracia Łukasz, Kacper i Jerzy Kurzenieccy, synowie starosty pińskiego Jana, właściciela dworu w Kalinówce. Dokumentem wystawionym 3 września 1553 r. uposażyli oni parafię pod wezwaniem Świętej Trójcy, Niepokalanego Poczęcia NMP, św. Jana Chrzciciela i Wszystkich Świętych. Zbudowali także kościół w Jasionówce, a pierwszemu proboszczowi, ks. Pawłowi Korytowskiemu przekazali dom z ogrodem.
W czasie potopu szwedzkiego w połowie XVII w. świątynia parafialna została zniszczona. Po 1674 r. wzniesiono ceglany tynkowany kościół z dachem krytym dachówką oraz nową dzwonnicę. Pod koniec XVIII w. świątynię powiększono o murowaną zakrystię i kruchtę od frontu. Kościół nie ucierpiał w pożarze, który w 1819 r. strawił drewnianą zabudowę Jasionówki, w tym plebanię i dzwonnicę. W 1836 r. w skład parafii wchodziły: dwór i miasteczko Jasionówka; dwory w Krzywej i Chobotkach; wsie: Jasionóweczka, Kamionka, Słomianka, Brzozowa (Brzozówka Koronna), Krasne Stare, Folwarczne i Małe, Łękobudy; uroczyska: Grabówka, Oleszkowo, Przewalanka, Wybrod i Marylant.
Kolejnej przebudowy świątyni dokonano przed I wojną światową. W 1905 r. parafianie rozpoczęli starania o budowę wieży. Dopiero w latach 1909-1911 udało się wznieść w miejscu kruchty trójkondygnacyjną wieżę, przykrytą hełmem z glorietą. Powiększono też korpus świątyni, w miejscu dawnej zakrystii tworząc półkoliste prezbiterium, a po bokach dwie zakrystie. Projekt rozbudowy opracował arch. Romuald Lenczewski.
W czasie II wojny światowej kościół jasionowski został częściowo uszkodzony przez ostrzał artyleryjski. Pociski przebiły sklepienie, wybiły szyby w oknach i zniszczyły wieżę. Budynek udało się szybko naprawić. W 1950 r. polichromię wykonał Józef Charyton. W 1972 r. w kościele umieszczono dwa olejne obrazy pędzla Józefa Łotowskiego, przedstawiające Matkę Boską Ostrobramską i Matkę Boską Częstochowską. W 1986 r. świątynię jasionowską wpisano do rejestru zabytków.
Za czasów obecnego proboszcza, ks. Juliana Siemieniako, w latach 1995-1996 zbudowano nową plebanię. W 2003 r. świętowano jubileusz czterystupięćdziesięciolecia powstania parafii. W trakcie uroczystości odsłonięto na cmentarzu przykościelnym rocznicowy pomnik ? odlane w brązie popiersie Jana Pawła II wg projektu białostockiego rzeźbiarza, Krzysztofa Gąsowskiego.
Warto odnotować, że na terenie parafii Jasionówka próbowano założyć drugi ośrodek duszpasterski, w miejscowości Krzywa. Dnia 6 lipca 1638 r. właściciel tamtejszego dworu, Florian Komorowski, ufundował kościół pod wezwaniem Nawiedzenia NMP oraz śś. Floriana, Kazimierza i Barbary. Do parafii mieli należeć mieszkańcy wsi: Krzywa, Kamionka, Olszanka i Krukowszczyzna. Z nieznanych nam przyczyn fundacja ta szybko upadła, a kościół uległ zniszczeniu. Według przekazu ludowego świątynia była zbudowana na górce zwanej do dziś "kościółkiem".

Kaplice na terenie parafii:
  • Kaplica domowa na terenie plebanii w Jasionówce z pozwoleniem przechowywania Najświętszego Sakramentu, erygowana przez bp. Edwarda Kisiela 22 maja 1982 r.
  • W Kamionce zbudowano Dom Katechetyczny dla potrzeb wsi (wówczas kaplicę katechetyczną)

Cmentarz grzebalny:
1 km od kościoła, założony w 1810 r., powiększony w 1954 r. W 2008 r. powiększony o 1 ha. Poświęcony przez abp. Edwarda Ozorowskiego w 2009 r. Obecnie powierzchnia cmentarza wynosi 2,5 ha.